Verborgen Aanwezig, The Experience

Verborgen Aanwezig, The Experience is een realistische thema ervaring, voor iedereen die met kinderen (10 t/m 13) werkt in klassen- of in groepsverband. 

Kinderen leren letterlijk spelend over pesten, taalontwikkelingsstoornis, mishandeling, mantelzorg, niet mee kunnen komen en sociaal-maatschappelijke achterstand. 

Zij ontwikkelen toegepaste empathie; gericht opzoek gaan naar elkaars drijfveren, met als doel elkaar beter te begrijpen.

Het geeft als begeleider een kapstok om gesprekken met kinderen te voeren over deze thema’s en over conflicthantering door de verworven vaardigheid van meerzijdige communicatie. 

Kinderen kunnen daarnaast kiezen hun eigen verhaal te delen, zodra zij de thema’s in hun eigen leven herkennen.

Meer weten en er écht je vinger achter krijgen? Dat kan!

Neem contact op voor een gratis* introductie bijeenkomst over de Experience, voor professionals.

* Minimaal 12 personen, exclusief reiskosten.

Stap voor stap help je als begeleider 6 kinderen om zich in te leven in hun eigen personage en achtergrond. De doorleefde en in scene gezette gebeurtenis wordt door de kinderen live besproken. Na een tweede ronde waarin de kinderen een andere rol kiezen willen ‘opeens’ alles van elkaar weten; zowel over elkaars rol als ook over de onderwerpen zelf. Zij delen ook hun persoonlijke ervaringen die daarvoor Verborgen Aanwezig waren.
De ervaringen opgedaan tijdens het uitvoeren van de Experience zorgen bij de kinderen voor de intrinsieke motivatie om zich echt in de ander te willen verplaatsen.

Let op. Indien de Experience ingezet wordt in een klas, dan is het de bedoeling dat élk kind het een keer heeft gespeeld. 

Toegepaste Empathie. De verworven handigheid om gericht opzoek te kunnen gaan naar de drijfveer van de ander, met als doel om je in de ander te verplaatsen. 

Meerzijdige Communicatie. Een kind wordt zowel zender als ontvanger van een bericht.

Kinderen zijn geïnformeerd en hebben inzicht in hun eigen situatie en in die van de ander. 

Kinderen krijgen (nog meer) vertrouwen in de begeleider, aangezien deze laat zien hoe hij/zij met de problematiek omgaat. 

Het geeft een zeer bruikbare kapstok om met kinderen in gesprek te gaan, niet alleen direct na het doen van de Experience ook in de maanden daarna. 

140 handleidings-, begeleidings- en personage kaarten
– Handleidingkaarten, 10 kaarten
– Begeleiderkaarten om The Experience te leiden, 12 kaarten
– 16 kaarten met gerichte ervaringsvragen over de onderwerpen ‘Pesten’, ‘Mishandeling’, ‘Mantelzorg’, ‘Niet mee kunnen komen’ (o.a. TOS (taalontwikkelingsstoornis) of een andere diagnose waardoor je als kind moeite hebt met het tempo en/of de manier van werken in de klas), ‘Thuissituatie’, ‘Zeg jij wat je denkt?’, ‘Wat heb je geleerd?’
– 6 verschillende rollen, met elk een uniek achtergrond en acteer onderdeel, 17 kaarten.
– De stevige kaarten zijn in handzaam formaat van 8,9 cm x 14,5 cm, met duidelijk leesbare tekst.
– Wordt geleverd in duurzame, met glans afgewerkte hardcover bewaarbox, van hard karton.
– ISBN: 9789082534313

Iedereen die met kinderen werkt in de leeftijd van 10-13 jaar, in klassenverband of in groepsverband.

Als de Experience in de klas ingezet wordt dan is het essentieel dat alle kinderen een keer de Experience gedaan hebben. Speel het steeds met zes kinderen per groepje, totdat je de hele klas gehad hebt.
Alleen het groepje doen waarbij je écht graag een gedragsverandering wilt zien het laten spelen, werkt veel minder effectief. Je voorkomt hiermee ook stigmatisering. Daarnaast levert het onder de kinderen gespreksstof op en is er, als iedereen is geweest, een mooi klassen gesprek te voeren.

Het is ook mogelijk om het in familieverband te spelen, bijvoorbeeld in de hulpverlening. Vraag indien nodig het gezin dan om voldoende mensen voor alle 6 rollen ‘aan te leveren’, zodat het gespeeld kan worden. Hoewel niet iedereen van het gezin zal vallen in de leeftijdscategorie 10-13 jaar, blijven de werkende mechanismen achter het spel van kracht.  

Per 6 kinderen is de minimale tijdsduur van de uitvoering anderhalf uur. De Experience levert hierna veel gespreksstof op met en bij de kinderen. 

Na het spelen van de Experience met kinderen, is het goed mogelijk om het na een bepaalde periode nogmaals te spelen. Er zijn immers nog altijd 4 andere rollen voor het kind om te verkennen. 

Verborgen Aanwezig, The Experience is zo gemaakt dat je het, na enig oefenen samen met collega’s, zelfstandig uit kunt voeren. Het is tevens mogelijk om een training aan te vragen. Dit is sneller en effectiever dan zelfstudie. Na de training van een dagdeel is het direct op de eigen werkvloer in te zetten. Voor een training geldt: minimaal 6 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.

Bij een training zit o.a.:
– Uitleg over de achtergrond en het theoretisch kader (Bateson)
– Zelf ervaren hoe het is om meegenomen te worden in deze Experience. 
– Extra oefeningen. Deze oefeningen zijn bijzonder geschikt om ook zelf met jouw eigen groep kinderen te doen. Dit kan als opwarmer, of juist als reminder een paar weken achteraf. 
– De gelegenheid om alle vragen te stellen die er leven.

Hier staat een link naar de kosten.

Voor vragen mail je naar info@eftweekend.nl

37 kaarten voor de begeleider nemen jou en de kinderen stap voor stap mee de Experience door

6 rollen voor 6 kinderen in 6 verschillende kleuren

17 achtergrond- en interactiekaarten per rol

De achtergrond van de Experience wordt gevormd door drie Verborgen Aanwezig congressen.

In de drie congressen van 2017 en 2018 namen een aantal experts de deelnemers mee diep in de wereld van pesten, mishandeling en taalontwikkelingsstoornis. De deelnemers kregen essentiële antwoorden op cruciale vragen. Het waren congressen die iets met je deden en ook beweging van de deelnemers vroegen. Zonder dat immers is geen enkele interventie zinvol.

De unieke combinatie van sprekers, ervaren en ervaring, op maat gesneden handvatten een aantal aangename verrassingen zorgen voor een succesvolle formule en uiteindelijk ook voor de basis van Verborgen Aanwezig, The Experience.

Op 8 november 2018 heeft het congres plaats gevonden in Alkmaar. Lees hier de impressie en wat jouw collega’s er van vonden.

Op 12 april 2018 heeft het congres plaats gevonden in Rotterdam. Lees hier over de ervaringen van de professionals in Rotterdam. 

Op 16 november 2017 heeft dit congres al een keer plaats gevonden in Alkmaar. Lees hier wat jouw collega’s in Alkmaar er van vonden.

Voor de congressen gaat de dank uit naar:

Kim van Laar is pedagoog, directeur van Team-KIM en heeft mishandeling aan den lijve ondervonden. Haar themaserie over  kindermishandeling op Het Klokhuis werd onder andere bekroond met de Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling. Op basis van fragmenten uit haar documentaire had zij een persoonlijk gesprek met de zaal en was er o.a. de bijzondere gelegenheid om vragen te stellen aan en te spreken met ‘de Kim van toen’.

Helmoet Goudsblom is mindfulness specialist. Hij stond na elke spreker even stil met iedereen om de ervaring te laten landen en deze echt eigen te maken. 

Helmoet bracht de rust zodat er geen sprake was van ‘snel je koffie achterover gooien en rennen naar de volgende spreker’.

Heleen Gorter is als moeder ervaringsdeskundige van taalontwikkelingsstoornis (TOS) en zit in de klankbordgroep van onderzoek van de Universiteit van Leiden. TOS stopt niet met leren praten en heeft ingrijpende gevolgen voor de sociaal emotionele ontwikkeling. TOS heeft een hogere prevalentie dan ADHD en ASS samen en wordt vaak mis gediagnosticeerd. Heleen gaf vanuit een persoonlijke presentatie, ondersteund door eigen videomateriaal, tools om te begrijpen, te herkennen en te handelen.

Peter Janssen is trainer, opvoedadviseur, psycholoog en bedenker van de methodiek om te praten met kinderen, ‘De Geit en zijn vriendjes’. Hij was dagvoorzitter en organisator van alle congressen congres. Op een interactieve manier besprak hij zijn methodiek in relatie tot het thema. Hij liet zien en ervaren dat  op deze manier werken een veilig contact, inzichten en veel plezier oplevert.

Jongerencoach Bamber Delver is schrijver van het Handboek Tegen Pesten en directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Bamber legt de vinger op de zere plek van bestaande aanpakken en protocollen tegen pesten. Hij geeft pakkende alternatieven en vertelt samen met de ervaringsdeskundige jongere Jordy Buijs (de eerste gepeste jongen die in het tv-programma ProjectP met verborgen camera de pesterijen op zijn school vastlegde) wat niet werkt en wat wel. Na zijn presentatie hadden deelnemers voldoende kennis om een volgende stap te zetten. 

Het collectief van Theaterhart bestaat uit Yu Lan Leffers, Jessica Fuchs, Bart Meijer, Emma Groot en Pauline Schenkel. Zij maken voorstellingen en trainingen waarmee ze dilemma’s, tegenstellingen en taboes bespreekbaar maken. 

Zij namen deelnemers mee in hun interactieve voorstelling Shame & Share die voelbaar inzicht gaf in online pesten en de aanpak hiervan. Theaterhart raakt haar publiek in het hart en daagt hen uit positief in beweging te komen. De gemeente Zoetermeer heeft het niet zonder reden over ‘ons Theaterhart’.

Bikers Against Child Abuse International Nederland

Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.) bestaat met de bedoeling een veiliger omgeving te realiseren voor misbruikte en mishandelde kinderen. Wij bestaan uit een grote groep bikers die kinderen de kracht wil geven niet bang te zijn voor de wereld waarin ze leven.

Nadine van Oosterwijk Fotografie

Wees boos, intelligent en grappig, onhandig, interessant of avontuurlijk, gek, talentvol en nog veel meer dingen. Wees je eigen definitie van mooi en straal dat uit!

Dan zie je terug hoe mooi je bent, ook op de foto.

De kunstschool Artiance Speciaal

“Kunst is van en voor iedereen. Kunst verbindt. Er ontstaan op deze manier contacten tussen mensen. Mensen hebben elkaar iets te bieden.”

 

artiance_twitter_ava_400x400

Verborgen Aanwezig en Verborgen Aanwezig, The Experience zijn producten van eftweekend, Peter Janssen www.eftweekend.nl

Voor vragen: info@eftweekend.nl of telefoon/ app: 06-23340523