Verborgen Aanwezig The Experience

Verborgen Aanwezig, The Experience is een realistische thema ervaring, voor iedereen die met kinderen (10 t/m 13) werkt in klassen- of in groepsverband. 

Zij ontwikkelen toegepaste empathie; gericht opzoek gaan naar elkaars drijfveren, met als doel elkaar beter te begrijpen.

Kinderen leren letterlijk spelend over pesten, taalontwikkeling(sstoornis), mishandeling, mantelzorg, niet mee kunnen komen en sociaal-maatschappelijke achterstand. 

Het geeft als begeleider een kapstok om gesprekken met kinderen te voeren over deze thema’s en over conflicthantering door de verworven vaardigheid van meerzijdige communicatie. 

Kinderen kunnen daarnaast kiezen hun eigen verhaal te delen, zodra zij de thema’s in hun eigen leven herkennen.

Meer weten en er écht je vinger achter krijgen? Dat kan!

Neem contact op voor een bijeenkomst over de Experience, voor professionals.

* Minimaal 12 personen.

Stap voor stap help je als begeleider 6 kinderen om zich in te leven in hun eigen personage en achtergrond. De doorleefde en in scene gezette gebeurtenis wordt door de kinderen live besproken. Na een tweede ronde waarin de kinderen een andere rol kiezen willen ‘opeens’ alles van elkaar weten; zowel over elkaars rol als ook over de onderwerpen zelf. Zij delen ook hun persoonlijke ervaringen die daarvoor Verborgen Aanwezig waren.
De ervaringen opgedaan tijdens het uitvoeren van de Experience zorgen bij de kinderen voor de intrinsieke motivatie om zich echt in de ander te willen verplaatsen.

Let op. Indien de Experience ingezet wordt in een klas, dan is het de bedoeling dat élk kind het een keer heeft gespeeld. 

Toegepaste Empathie. De verworven handigheid om gericht op zoek te kunnen gaan naar de drijfveer van de ander, met als doel om je in de ander te verplaatsen. 

Meerzijdige Communicatie. Een kind wordt zowel zender als ontvanger van een bericht.

Kinderen zijn geïnformeerd en hebben inzicht in hun eigen situatie en in die van de ander. 

Kinderen krijgen (nog meer) vertrouwen in de begeleider, aangezien deze laat zien hoe hij/zij met de problematiek omgaat. 

Het geeft een zeer bruikbare kapstok om met kinderen in gesprek te gaan, niet alleen direct na het doen van de Experience ook in de maanden daarna. 

Verborgen Aanwezig, The Experience laadt op 5 van de 11 vaardigheden.

Communiceren. We snappen als groep dat we een meningsverschil niet konden oplossen toen we elkaars drijfveren nog niet begrepen en toen iedereen nog slechts zijn eigen perspectief had.  De invloed van de context op de uitingen en het gedrag van elk individueel wordt zichtbaar gemaakt.

Samenwerken. We herkennen als groep de verschillende rollen die we allemaal in het leven hebben. Zowel de eigen rollen als de rollen van de ander. Sommigen hiervan zijn verborgen aanwezig. We gaan begrijpen wat maakt dat de ene rol meer op de voorgrond treedt dan de ander. We leren van elkaar door met elkaar de interactie aan te gaan.

Sociale & culturele vaardigheden. We begrijpen niet alleen de achtergrond van ons eigen gevoel en onze eigen opvattingen. We zijn ook in staat om ons door inspanning, te verplaatsen in de achtergronden van onze leeftijdsgenoten, zodat we ook hun gevoel en opvattingen kunnen begrijpen en accepteren. Het is goed mogelijk om ons in te leven in de ander, we zijn de ander immers zojuist geweest. Belangstelling voor de ander zorgt voor kunnen reflecteren over  de verschillende gevoelens en opvattingen in de groep.

Kritisch denken. Durven onderzoeken van eigen denken én zo nodig bijstellen is iets dat we leren tijdens het doen van Verborgen Aanwezig, The Experience. Het kritisch denken moedigt ons aan om altijd meerdere bronnen te gebruiken in plaats van één en om je te verplaatsen in de persoon of de organisatie waar informatie of gedrag vandaan komt. Kritisch denken helpt ons door ons te waarschuwen niet te snel een mening te vormen op basis van incomplete informatie. Iets dat we maar al te snel doen. Ben je wel goed genoeg geïnformeerd als je alleen uitgaat van je eigen beleving, achtergrond en standpunten? Verborgen Aanwezig, The Experience ondersteunt kinderen in het nieuwsgierig zijn naar de ander en zo begrip te creëren.

Creatief denken. Door het doen van Verborgen Aanwezig, The Experience gaan kinderen zelf oplossingen bedenken voor hun eigen problemen, de problemen van de ander. Belangrijker nog, zij zullen meer open staan voor de hulp van de ander en ook gemakkelijker laten zien met welke problemen zij zelf aan het worstelen zijn, opdat zij hulp kunnen krijgen. 

 

De Experience zet zich in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 3 en 4 te faciliteren. Er is minder tijd en energie nodig voor zaken die voor de ontwikkeling kinderen niet essentieel of zelfs destructief zijn. Er is zo meer aandacht voor welbevinden en openstaan voor onderwijs.

Iedereen die met kinderen werkt in de leeftijd van 10-13 jaar, in klassenverband of in groepsverband.

Als de Experience in de klas ingezet wordt dan is het essentieel dat alle kinderen een keer de Experience gedaan hebben. Speel het steeds met zes kinderen per groepje, totdat je de hele klas gehad hebt.
Alleen het groepje doen waarbij je écht graag een gedragsverandering wilt zien het laten spelen, werkt veel minder effectief. Je voorkomt hiermee ook stigmatisering. Daarnaast levert het onder de kinderen gespreksstof op en is er, als iedereen is geweest, een mooi klassen gesprek te voeren.

Het is ook mogelijk om het in familieverband te spelen, bijvoorbeeld in de hulpverlening. Vraag indien nodig het gezin dan om voldoende mensen voor alle 6 rollen ‘aan te leveren’, zodat het gespeeld kan worden. Hoewel niet iedereen van het gezin zal vallen in de leeftijdscategorie 10-13 jaar, blijven de werkende mechanismen achter het spel van kracht.  

Per 6 kinderen is de tijdsduur van de uitvoering ongeveer anderhalf – een kleine twee uur. De Experience levert veel gespreksstof op met en bij de kinderen. 

Na het spelen van de Experience met kinderen, is het goed mogelijk om het na een bepaalde periode nogmaals te spelen. Er zijn immers nog altijd 4 andere rollen voor het kind om te verkennen. 

Verborgen Aanwezig, The Experience is zo gemaakt dat je het, na enig oefenen samen met collega’s, zelfstandig uit kunt voeren. Ervaring leert dat het effectiever is om gebruik te maken van de team training. Dit is sneller en effectiever dan zelfstudie. Na de training van een dagdeel is het direct op de eigen werkvloer in te zetten. Voor een training geldt: minimaal 6 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.

Bij een training zit o.a.:
– Uitleg over de achtergrond en het theoretisch kader (Bateson)
– Zelf ervaren hoe het is om meegenomen te worden in deze Experience. 
– Extra oefeningen. Deze oefeningen zijn bijzonder geschikt om ook zelf met jouw eigen groep kinderen te doen. Dit kan als opwarmer, of juist als reminder een paar weken achteraf. 
– De gelegenheid om alle vragen te stellen die er leven.
– Uitleg over uitvoeren van vóór en na evaluatie.

Voor vragen over kosten en implementatie mail je naar info@eftweekend.nl

37 kaarten voor de begeleider nemen jou en de kinderen stap voor stap mee de Experience door

6 rollen voor 6 kinderen in 6 verschillende kleuren

17 achtergrond- en interactiekaarten per rol

De achtergrond van de Experience wordt gevormd door drie Verborgen Aanwezig congressen.

In de drie congressen van 2017 en 2018 namen een aantal experts de deelnemers mee diep in de wereld van pesten, mishandeling en taalontwikkelingsstoornis. De deelnemers kregen essentiële antwoorden op cruciale vragen. Het waren congressen die iets met je deden en ook beweging van de deelnemers vroegen. Zonder dat immers is geen enkele interventie zinvol.

De unieke combinatie van sprekers, ervaren en ervaring, op maat gesneden handvatten een aantal aangename verrassingen zorgen voor een succesvolle formule en uiteindelijk ook voor de basis van Verborgen Aanwezig, The Experience.

Op 8 november 2018 heeft het congres plaats gevonden in Alkmaar. Lees hier de impressie en wat jouw collega’s er van vonden.

Op 12 april 2018 heeft het congres plaats gevonden in Rotterdam. Lees hier over de ervaringen van de professionals in Rotterdam. 

Op 16 november 2017 heeft dit congres al een keer plaats gevonden in Alkmaar. Lees hier wat jouw collega’s in Alkmaar er van vonden.

Voor de eerste drie congressen gaat de dank uit naar:

Kim van Laar is pedagoog, directeur van Team-KIM en heeft mishandeling aan den lijve ondervonden. Haar themaserie over  kindermishandeling op Het Klokhuis werd onder andere bekroond met de Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling. Op basis van fragmenten uit haar documentaire had zij een persoonlijk gesprek met de zaal en was er o.a. de bijzondere gelegenheid om vragen te stellen aan en te spreken met ‘de Kim van toen’.

Helmoet Goudsblom is mindfulness specialist. Hij stond na elke spreker even stil met iedereen om de ervaring te laten landen en deze echt eigen te maken. 

Helmoet bracht de rust zodat er geen sprake was van ‘snel je koffie achterover gooien en rennen naar de volgende spreker’.

Heleen Gorter is als moeder ervaringsdeskundige van taalontwikkelingsstoornis (TOS) en zit in de klankbordgroep van onderzoek van de Universiteit van Leiden. TOS stopt niet met leren praten en heeft ingrijpende gevolgen voor de sociaal emotionele ontwikkeling. TOS heeft een hogere prevalentie dan ADHD en ASS samen en wordt vaak mis gediagnosticeerd. Heleen gaf vanuit een persoonlijke presentatie, ondersteund door eigen videomateriaal, tools om te begrijpen, te herkennen en te handelen.

Peter Janssen is trainer, opvoedadviseur, psycholoog en bedenker van de methodiek om te praten met kinderen, ‘De Geit en zijn vriendjes’. Hij was dagvoorzitter en organisator van alle congressen congres. Op een interactieve manier besprak hij zijn methodiek in relatie tot het thema. Hij liet zien en ervaren dat  op deze manier werken een veilig contact, inzichten en veel plezier oplevert.

Jongerencoach Bamber Delver is schrijver van het Handboek Tegen Pesten en directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Bamber legt de vinger op de zere plek van bestaande aanpakken en protocollen tegen pesten. Hij geeft pakkende alternatieven en vertelt samen met de ervaringsdeskundige jongere Jordy Buijs (de eerste gepeste jongen die in het tv-programma ProjectP met verborgen camera de pesterijen op zijn school vastlegde) wat niet werkt en wat wel. Na zijn presentatie hadden deelnemers voldoende kennis om een volgende stap te zetten. 

Het collectief van Theaterhart bestaat uit Yu Lan Leffers, Jessica Fuchs, Bart Meijer, Emma Groot en Pauline Schenkel. Zij maken voorstellingen en trainingen waarmee ze dilemma’s, tegenstellingen en taboes bespreekbaar maken. 

Zij namen deelnemers mee in hun interactieve voorstelling Shame & Share die voelbaar inzicht gaf in online pesten en de aanpak hiervan. Theaterhart raakt haar publiek in het hart en daagt hen uit positief in beweging te komen. De gemeente Zoetermeer heeft het niet zonder reden over ‘ons Theaterhart’.

Bikers Against Child Abuse International Nederland

Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.) bestaat met de bedoeling een veiliger omgeving te realiseren voor misbruikte en mishandelde kinderen. Wij bestaan uit een grote groep bikers die kinderen de kracht wil geven niet bang te zijn voor de wereld waarin ze leven.

Nadine van Oosterwijk Fotografie

Wees boos, intelligent en grappig, onhandig, interessant of avontuurlijk, gek, talentvol en nog veel meer dingen. Wees je eigen definitie van mooi en straal dat uit!

Dan zie je terug hoe mooi je bent, ook op de foto.

De kunstschool Artiance Speciaal

“Kunst is van en voor iedereen. Kunst verbindt. Er ontstaan op deze manier contacten tussen mensen. Mensen hebben elkaar iets te bieden.”

 

artiance_twitter_ava_400x400
Presentatie

De sprekers van Verborgen Aanwezig, brengen hun boodschap, vanuit passie en ervaring. “Want als je denkt te weten hoe het zit, dan stop je met nieuwsgierig zijn.” Werk jij met kinderen en durf jij (er) echt te zijn? Dan is zijn deze congressen met nieuwe handvatten, ervaringen en frisse inspiratie, voor jou. Geweldig om je er bij te hebben!

Het 4e en laatste congres, gehouden in alternatieve vorm in februari 2021, had als sprekers Karen Glistrup, Marieke Groenewold en Peter Janssen. Elke deelnemer kreeg een rugzak gevuld met het de boeken, spel en ander materiaal van de sprekers in een speciaal bedrukte rugzak, aangevuld met videomateriaal van alle sprekers. 

Zij hadden daarnaast toegang tot een speciale congres pagina waar alle sprekers met video materiaal hun passie verder toelichten.

In 2022 kwam dé film uit tegen pesten: Loser! 

Loser! is speciaal gemaakt voor groep 6,7 en 8, primair onderwijs. Het is een digitaal lesprogramma, waarbij de leerkracht met 1 druk op de knop samen met de klas pesten in de klas bespreekbaar kan maken en (digitaal) pesten kan stoppen. Meer weten over Loser!

‘Verborgen Aanwezig’ en ‘Verborgen Aanwezig, The Experience’ zijn producten van eftweekend, Peter Janssen www.eftweekend.nl

Voor vragen: info@eftweekend.nl of telefoon/ app: 06-23340523